Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Επιμελητήριο Καβάλας: Αρνητικό ρεκόρ στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των ΜΜΕ ζητεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο επιχειρηματικός κόσμος του νομού Καβάλας επισημαίνει με επιστολή του προς την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, ο πρόεδρος του τοπικού Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης, υποβάλλοντας παράλληλα συγκεκριμένες προτάσεις, για τη στήριξη και ανακούφιση των δοκιμαζόμενων από την οικονομική κρίση επιχειρήσεων.
Ο κ. Τσατσούλης τονίζει στην επιστολή του ότι το 2009 είναι η χειρότερη χρονιά στην ιστορία του Επιμελητηρίου Καβάλας, αφού παρουσιάζεται αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ των εγγραφών και των διαγραφών επιχειρήσεων στο μητρώο του. Συγκεκριμένα, έως τις 11/11/2009 από το μητρώο του Επιμελητηρίου Καβάλας διαγράφηκαν 1.071 επιχειρήσεις, ενώ εγγράφηκαν 742.
Ο κ. Τσατσούλης κάνει ειδική αναφορά στις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (με προσωπικό έως 10 άτομα) που πλήττονται δραματικά από έλλειψη ρευστότητας και έντονη υποχώρηση των πωλήσεών τους, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να μειώνουν τις επενδύσεις τους.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας επισημαίνει την άμεση ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων με συγκεκριμένα μέτρα από πλευράς του κράτους και –μεταξύ άλλων- προτείνει:
1. Την πλήρη ανάληψη της ευθύνης κάλυψης των επιταγών που εμφανίζονται προς είσπραξη από την εκδούσα τράπεζα, ώστε να χορηγούνται μπλοκ επιταγών μόνο μετά από διεξοδικό έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας του αιτούντος.
2. Τη σταδιακή μείωση (εκ μέρους των τραπεζών) του χρόνου προεξόφλησης μεταχρονολογημένων επιταγών έως το πολύ εντός 3-4 μηνών.
3. Την ουσιαστική ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων, με απλούστευση διαδικασιών, γρήγορη ένταξη και υλοποίηση έργων, καθώς και άμεση εκταμίευση.
4. Τη συζήτηση για τον τρόπο και τον χρόνο διαγραφής των δυσμενών στοιχείων από τα μητρώα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
5. Για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε σοβαρή κρίση και αδυνατούν ν’ αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, να μπορούν (με τροπολογία στον Πτωχευτικό Κώδικα) –εφόσον δεν έχουν εκπλειστηριαστεί τα πάγια και ο βασικός παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός τους- να υπαχθούν στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.
http://www.voria.gr/details.php?id=6396

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails